Wizyta pierwsza     150 zł

Wizyta kontrolna   150 zł

W ramach wizyt lekarskich wykonujemy badania diagnostyczne: EKG spoczynkowe, badanie  echokardiograficzne, test wysiłkowy, Holter EKG, Holter RR ciśnieniowy, USG doppler tętnic szyjnych, za które pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.