GABINET KARDIOLOGICZNY funkcjonuje nieprzerwanie od 1995 roku.
Zespół doświadczonych kardiologów udziela porad  w zakresie choroby niedokrwiennej serca, schorzeń mięśnia sercowego, osierdzia,  wad serca, zaburzeń rytmu serca, nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń układu krążenia.
W celu diagnostyki chorób  serca, a następnie oceny efektów zastosowanego leczenia  wykonywane są następujące badania:

EKG spoczynkowe

– badanie za pomocą zmian w elektrycznych sygnałach w sercu pozwala na wykrywanie świeżego niedokrwienia, przebytego zawału serca, zaburzeń rytmu i przewodnictwa

Test wysiłkowy

– obciążeniowy test na bieżni ruchomej wykonywany w celu wykrywania choroby niedokrwiennej serca, oceny po przebytym zawale mięśnia sercowego oraz wykrywania arytmii

Badanie echokardiograficzne

– wykonywane w obrazie  M-mode, 2D, doppler spektralny i  kolorowy – służy do oceny wielkości jam serca, grubości  i  kurczliwości mięśnia sercowego, diagnostyki  wad  zastawkowych i  zmian osierdziowych

Holter EKG

– 24 godzinna,  48-godzinna lub 7-dniowa rejestracja elektrokardiogramu  w warunkach ambulatoryjnych w celu diagnostyki zaburzeń rytmu serca,  kołatania serca, zasłabnięć i utrat przytomności

Holter RR ciśnieniowy

– ambulatoryjne  zautomatyzowane pomiary  ciśnienia tętniczego co 30 min w celu oceny wartości ciśnienia w ciągu całej doby przed i w trakcie stosowanego leczenia.